Love your life!

Love your life!

Občas potřebujete nakopnutí, abyste si uvědomili, kdo vlastně doopravdy jste a kam máte směřovat své další kroky. Někdy to nakopnutí nedokážete udělat sami a musí přijít někdo, mnohdy velice blízký a udělat to za Vás. Těch nakopnutí jsem v životě zažil mnoho a teď znovu… trochu větší :-)…pár věcí přehodnotil, ale zůstal na své cestě.

Život nás stále zkouší kolik toho uneseme a já se zařekl, že si budu nakládat stále víc, znovu a znovu, protože jedině tak můžu zjistit, za co doopravdy stojím. Někdy je potřeba jít hodně hluboko do sebe, abychom opět našli ten oheň, který ví, proč v nás plápolá.

Neexistují prohry, zklamání ani lítost jsou to jen převlečené ekvivalenty k výhrám, nadšením a radosti!

Love your life, no more no less… we have just one, it’s not game!

—-

Sometimes you need a kick to get to know who you really are and where you are going to take your next steps. Sometimes you can not do it yourself, and somebody, often very close, has to come and do it for you. I have experienced many of these kickbacks in my life and now again … a little bigger: -) … reassessed a few things but still on my way.

Life is still testing how much we’re going to take, and I’ve been told I’ll be getting more and more over and over again, because I can only find out what I’m really up to. Sometimes you need to go deep enough to find the fire that knows why the flaming in us.

There are no losses, no disappointment or regret, they are just disguised equivalents to prizes, enthusiasm and joy!

Love your live, no more no less… we have just one, it’s not game!

#stayfocused #loveyourlive

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *